Input:

276/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě Garance

č. 276/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
ZÁKON
ze dne 15. října 2019,
kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, se mění takto:
1. V názvu zákona se slova „a velkoobchodě“ zrušují.
2. V nadpisu § 1 se slova „a velkoobchodě“ zrušují.
3. V § 1 odst. 1 se slova „a velkoobchodě“ zrušují.
4. V