Input:

276/2009 Sb., Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů Archiv

č. 276/2009 Sb.
[zrušeno č. 245/2010 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2009
o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním stanoví podle § 4 odst. 9 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 377/2007 Sb.:
§ 1
Procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, je uvedeno ve sloupci 8 přílohy k této vyhlášce.
§ 2
Procento, kterým se každá obec podílí na