Input:

276/2000 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 15. do 30. září 2000 Archiv

č. 276/2000 Sb.
[zrušeno č. 273/2008 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. července 2000
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 15. do 30. září 2000
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 50a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:
§ 1
K plnění úkolů pořádkové služby Policie České