Input:

269/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku Archiv

č. 269/2005 Sb.
[zrušeno č. 560/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2005,
kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle § 13 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o