Input:

264/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. Garance

č. 264/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. září 2019,
kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo „domě“ vkládají slova „nebo rodinném domě“.
2. V § 7 odst. 2 se za slovo „domě“ vkládají slova „nebo