Input:

264/1993 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí Garance

č. 264/1993 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 91/1996 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 27. září 1993,
kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby:
Čl. I
Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a