Input:

263/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Garance

č. 263/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. května 2020,
kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020“ nahrazují slovy „30. září 2020“.
2. V § 1 odst. 2 se slova „v období 3 měsíců ode dne