Input:

260/1996 Sb., Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. září 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února o jazykovém provedení písemných označení a nápisů na území města Znojma Garance

č. 260/1996 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu České republiky

ve znění usnesení Ústavního soudu č. 119/1997 Sb.
Jménem České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl dne 17. září 1996 v plénu ve věci návrhu přednostky Okresního úřadu ve Znojmě na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma