Input:

257/2005 Sb., Nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného Archiv

č. 257/2005 Sb.
[zrušeno č. 172/2006 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. dubna 2005
o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
Vláda nařizuje podle § 5 odst. 4 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č.