Input:

247/2006 Sb., Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 247/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2006
o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
V noční době mezi 22. a 6. hodinou je zakázán nákup a prodej veškerého použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů.
§ 2
Přestupky
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která podniká v provozovnách uvedených v § 1, se dopustí přestupku tím, že provádí nákup či prodej nebo výkup v době, kdy je jejich provádění zakázáno tímto zákonem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 je možné uložit