Input:

245/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění účinném k 1.1.2021 Garance

č. 245/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění účinném k 1.1.2021
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 7. června 2002
o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
480/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 1 až 4, celkem 17 novelizačních bodů
403/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1 písm. l) a n)
343/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 1 a § 2
323/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
vkládá § 2a
592/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 1, § 2, § 2a a § 3
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen „zákon”):
Doba lovu jednotlivých druhů zvěře
§ 1
Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:
a)  daněk skvrnitý - daněk a daněla od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a daňče od 16. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
b)  jelen evropský - jelen a laň jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
c)  jelenec běloocasý - jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
d)  jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,
e)  kamzík horský - kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu,
f)  koza bezoárová - kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
g)  králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3,
h)  kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,
i)  liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,
j)  muflon - muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a muflonče od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
k)  ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,
l)  prase divoké - od 1. ledna do 31. prosince,
m)  sika Dybowského - jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
n)  sika japonský - jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a kolouch od 1. srpna do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
o)  srnec obecný - srnec od 1. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
p)  zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 3 a 5,
r)  bažant královský - kohout od 16. října do 15. března s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit bažanta královského - kohouta i slepici od 1. ledna do 31. Prosince,
s)  bažant obecný - kohout od 16. října do 31. ledna s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit bažanta obecného - kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince, a s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 4 a 5 a 6,
t)  hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,
u)  holub