Input:

241/2011 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) Garance

č. 241/2011 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 16. srpna 2011
o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a v návaznosti na nabytí účinnosti ústavního zákona č. 135/2011 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb., ke dni 1. srpna 2011, oznamuje aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „klasifikace CZ-NUTS“), zavedené sdělením Českého