Input:

235/2011 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí Garance

č. 235/2011 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 9. srpna 2011
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,