Input:

219/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Garance

č. 219/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. května 2005,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 4 odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře