Input:

215/2002 Sb., Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, ve znění účinném k 12.6.2003 Garance

č. 215/2002 Sb., Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, ve znění účinném k 12.6.2003
ZÁKON
ze dne 2. května 2002
o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
177/2003 Sb.
(k 12.6.2003)
v § 1 mění odst. 2, doplňuje odst. 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Státní dluhopisový program
(1) Účelem státního dluhopisového programu je získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad