Input:

213/1990 Sb., Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce, platné do 31.5.1994 Archiv

č. 213/1990 Sb.
[zrušeno č. 74/1994 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České republiky
ze dne 10. května 1990,
kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce
Vláda České republiky po projednání s příslušnými odborovými orgány nařizuje podle § 267 odst. 5 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb. (úplné znění č. 52/1989 Sb.):
§ 1
(1) Pracovníkům ve zvláštním zapojení1) (dále jen „pracovník“) stanoví organizace mzdu na základě jejich tržeb. Organizace současně stanoví minimální měsíční odvody (dále jen „měsíční odvod“) jednotlivým pracovníkům na základě kalkulace vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů.2)
(2) Při vyšším měsíčním odvodu náleží pracovníku mzda stanovená podle vnitřního mzdového předpisu organizace, popřípadě podle kolektivní smlouvy.
(3) Měsíční odvod se poměrně sníží za dobu dovolené na zotavenou, celodenních překážek v práci3) a za svátek, pokud nepřipadá na den nepřetržitého odpočinku v týdnu.
(4) Nárok na mzdu vzniká pracovníku po zaplacení měsíčního odvodu.
§ 2
Při prostojích4) kratších než jeden den nebo jedna směna nenáleží pracovníku náhrada mzdy.
§ 3
(1) Při důležitých osobních překážkách v práci5) kratších než jeden den nebo jedna směna nenáleží pracovníku náhrada mzdy.
(2) Jestliže se organizace a pracovník dohodli na rozsahu a rozvržení pracovní doby (§ 6), poskytuje se pracovníku náhrada mzdy i při důležitých osobních překážkách v práci kratších než jeden den nebo jedna směna, pokud nezbytně zasáhly