Input:

207/2010 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí Garance

č. 207/2010 Sb.
ROZHODNUTĺ
prezidenta republiky
ze dne 18. června 2010
o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky,
do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí
ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
I.
Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  
vyhlašuji volby
do Senátu Parlamentu České republiky

ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79
a