Input:

203/2002 Sb., Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002 Garance

č. 203/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002
o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Státní dluhopisový program na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002
(1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada rozpočtovaného