Input:

203/1996 Sb., Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. července 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Hořice v Podkrkonoší ze dne 25. října 1994 č. 7/94 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území města Hořice Garance

č. 203/1996 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu České republiky
Jménem České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl dne 3. července 1996 v plénu ve věci návrhu skupiny 31 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky města