Input:

201/2007 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), ve znění účinném k 1.8.2011 Garance

č. 201/2007 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 26. července 2007
o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
241/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění název statistické územní jednotky „Vysočina“ na „Kraj Vysočina“
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, sděluje s účinností od 1. ledna 2008 zavedení aktualizované Klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „klasifikace CZ-NUTS“).
Aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS je vydávána pro statistické účely. Její struktura, kódy a názvy územních jednotek jsou shodné se zněním uvedeným v příloze nařízení Komise (ES) č. 105/2007 ze dne 1. února 2007, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS).
Aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS zahrnuje alfanumerické kódy a názvy statistických územních jednotek vytvořených na území České republiky pro potřeby statistických zjišťování. V aktualizované klasifikaci CZ-NUTS dochází od 1. ledna 2008 k následujícím změnám:
- ruší se úroveň NUTS 4 (okresy);
- mění se kód NUTS 3 u dvou krajů:
- Kraj Vysočina - nově CZ063 (místo stávajícího kódu CZ061),
- Jihomoravský kraj - nově CZ064 (místo stávajícího kódu CZ062).
Úplná aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS je uvedena v příloze tohoto sdělení. Klasifikace CZ-NUTS bude k dispozici v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, Praha 10 a rovněž bude zveřejněna (včetně všech souvisejících informací) na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech včetně aktualizací jeho příloh nařízeními Komise. Z toho důvodu nebudou další aktualizace klasifikace CZ-NUTS uveřejňovány ve Sbírce zákonů.
 
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
 
Příloha
 
Kód
NUTS 0
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3
 
stát
území
oblast
kraj
CZ
Česká republika
 
 
 
CZ0
 
Česká republika
 
 
CZ01
 
 
Praha
 
CZ010
 
 
 
Hlavní město Praha
CZ02
 
 
Střední Čechy
 
CZ020
 
 
 
Středočeský kraj
CZ03
 
 
Jihozápad
 
CZ031
 
 
 
Jihočeský kraj
CZ032
 
 
 
Plzeňský kraj
CZ04
 
 
Severozápad
 
CZ041
 
 
 
Karlovarský kraj
CZ042
 
 
 
Ústecký kraj
CZ05
 
 
Severovýchod
 
CZ051
 
 
 
Liberecký kraj
CZ052
 
 
 
Královéhradecký kraj
CZ053
 
 
 
Pardubický kraj
CZ06
 
 
Jihovýchod
 
CZ063
 
 
 
Kraj Vysočina
CZ064
 
 
 
Jihomoravský kraj
CZ07
 
 
Střední Morava
 
CZ071
 
 
 
Olomoucký kraj
CZ072
 
 
 
Zlínský kraj
CZ08
 
 
Moravskoslezsko
 
CZ080
 
 
 
Moravskoslezský kraj
CZZ
 
Extra-Regio
 
 
CZZZ
 
 
Extra-Regio
 
CZZZZ
 
 
 
Extra-Regio