Input:

194/1994 Sb., Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. října 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jívka ze dne 14. března 1994 o financování věcných nákladů dětí, které navštěvují základní školy Garance

č. 194/1994 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu České republiky
Jménem České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 4. října 1994 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Trutnově na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jívka ze dne 14.