Input:

190/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury Garance

č. 190/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. dubna 2021,
kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 9 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 80/2006