Input:

188/2021 Sb., Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021 Garance

č. 188/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. května 2021
o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021
Vláda nařizuje podle § 11 odst. 2 zákona č. 95/ /2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021:
§ 1
Další bonusové období
Jako další bonusové období kompenzačního