Input:

176/2012 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015 Garance

č. 176/2012 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. května 2012
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015
Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015 se v případě potřeby provedení