Input:

169/2000 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 129/1998 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení, platné do 31.12.2001 Archiv

č. 169/2000 Sb.
[zrušeno č. 482/2001 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. května 2000,
kterým se mění nařízení vlády č. 129/1998 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení
Vláda nařizuje podle § 19 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon:
Čl. I
V § 1 nařízení vlády č. 129/1998 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení, se na konci slovo „zákona.“ nahrazuje slovy