Input:

167/2007 Sb., Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví Garance

č. 167/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. června 2007,
kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst.  1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb., a podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.:
§ 1
Zrušují se:
1. Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 31/1968 Věstníku MZ o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení zdravotnických pracovníků, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve