Input:

167/1992 Sb., Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky Garance

č. 167/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. března 1992
o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zřizuje se ministerstvo mezinárodních vztahů České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky, v jehož čele stojí člen vlády České republiky.
Čl. II
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákona České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se zařazuje bod 4 tohoto znění:
„4. ministerstvo mezinárodních vztahů“.
2. V § 3 odst. 3 se vypouštějí slova „a zahraniční pomoci“.
3. Na místo zrušeného § 6 se zařazuje nový § 6 tohoto znění:
㤠6
(1) Ministerstvo mezinárodních vztahů je ústředním orgánem státní správy pro oblast mezinárodních vztahů České republiky.
(2) Ministerstvo mezinárodních vztahů:
a) koordinuje přípravu a projednání dohod o spolupráci se součástmi spolkových a