Input:

165/2011 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce Garance

č. 165/2011 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 8. června 2011
o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra podle § 54 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,