Input:

162/1998 Sb., Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod Garance

č. 162/1998 Sb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 12. června 1998,
kterým se mění Listina základních práv a svobod
Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:
Čl. I
Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást