Input:

161/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády, platné do 13.5.2004 Archiv

č. 161/2002 Sb.
[zrušeno č. 294/2004 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. dubna 2002,
kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády
Vláda nařizuje podle § 7 odst. 1 písm. s) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně