Input:

161/1997 Sb., Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb., ve znění účinném k 1.1.2013 Garance

č. 161/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. července 1997,
kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší čl. II
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České