Input:

159/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 159/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. června 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., nařízení vlády č. 46/2017 Sb., nařízení vlády č. 30/2018 Sb., nařízení vlády č. 242/2018 Sb. a nařízení vlády č. 184/2021 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 3 se na samostatném řádku doplňuje věta
„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/802 ze dne 12. března 2021, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek methyl 3,3-dimethyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) a methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (4F-MDMB-BICA) do definice drogy.”.
2. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
Seznam č. 1 omamných látek
 
Mezinárodní nechráněný název
(INN)
v českém jazyce
Chemický název podle IUPAC
Poznámka
Acetorfin
(5R,6R,7R)-7-[(2R)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-4,5-epoxy-6,14-ethenomorfinan-3-yl-acetát
 
Acetyl-alfa-methylfentanyl
(RS)-N-[1-(2-fenyl-2-methylethyl)-4-pipendyl]acetanihd
 
Acetylmethadol
(3RS)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát
 
Alfacetylmethadol
(3R,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát
 
Alfameprodin
(3RS,4RS)-3-ethyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát
 
Alfamethadol
(3R,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-ol
 
Alfa-methylfentanyl
N-{1-[(1RS)-2-fenyl-1-methylethyl]piperidin-4-yl}propananilid
 
Alfa-methylthiofentanyl
N-{1-[(1RS)-1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]piperidin-4-yl}propananilid
 
Alfaprodin
(3RS,4SR)-4-fenyl-1,3-dimethy piperidin-4-yl-propanoát
 
Alfentanil
N-{1-[2-(4-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)piperidin-4-yl}-N-fenylpropanamid
 
Allylprodin
3-allyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát
 
Anileridin
ethyl-1-(4-aminofenethyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylát
 
Benzethidin
ethyl-1-[2-(benzyloxy)ethyl]-4-fenylpiperidin-4-karboxylát
 
Benzylmorfin
3-(benzyloxy)-4,5α-epoxy-17-methylmorfin-7-en-6α-ol
 
Betacetylmethadol
(3S,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát
 
Beta-hydroxyfentanyl
N-{1-[(2RS)-2-hydroxyfenethyl]piperidin-4-yl}propananilid
 
Beta-hydroxymethylfentanyl
N-{1-[(2RS)-2-hydroxyfenethyl]-3-methylpiperidin-4-yl}propananilid
 
Betameprodin
(3RS,4RS)-3-ethyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát
 
Betamethadol
(3S,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-ol
 
Betaprodin
(3RS,4RS)-4-fenyl-1,3-dimethylpiperidin-4-yl-propanoát
 
Bezitramid
2,2-difenyl-4-[4-(2-oxo-3-propanoyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidino]butannitril