Input:

156/2002 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002 Archiv

č. 156/2002 Sb.
[zrušeno č. 273/2008 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. dubna 2002
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 50a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:
§ 1
K plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky na území obce Hřensko okres Děčín v období od 16.