Input:

154/2021 Sb., Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 Garance

č. 154/2021 Sb., Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2021
ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
Vláda nařizuje podle § 11 odst. 2 zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021:
§ 1
Další bonusové období
Jako další bonusové období