Input:

148/2001 Sb., Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii Garance

č. 148/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. dubna 2001,
kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
Parlament se usnesl na tomto zákoně České