Input:

148/2000 Sb., Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000 Garance

č. 148/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. května 2000
o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Státní dluhopisový program na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000
(1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada rozpočtovaného schodku státního