Input:

147/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 147/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 48 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání