Input:

140/2017 Sb., Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát Garance

č. 140/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. dubna 2017
o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného
na veřejné zdravotní pojištění stát
Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb.:
§ 1
Vyměřovací základ
Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné