Input:

13/2004 Sb., Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách Archiv

č. 13/2004 Sb.
[zrušeno č. 273/2008 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. prosince 2003
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 50a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:
§ 1
K plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky se použije v případě radiační havárie na
a) jaderné elektrárně Dukovany nejvýše 500 vojáků v činné službě,
b) jaderné elektrárně Temelín