Input:

128/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.7.2016 Garance

č. 128/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. března 2002,
kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
586/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část první
45/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 586/2004 Sb.)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 45/2016 Sb. k 1.7.2016)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Čl. III
V § 4 odst. 1