Input:

125/2002 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 125/2002 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 91/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. března 2002,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část čtvrtou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části druhou a třetí
91/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 91/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST TŘETÍ
(zrušena