Input:

118/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012 Garance

č. 118/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. března 2012,
kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012, se mění takto:
1. V příloze č. 2 v části I písmeno e) se bod číslo 8. zrušuje.