Input:

114/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin Garance

č. 114/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. dubna 2009,
kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:
Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, zní:
„Příloha k vyhlášce č. 384/2007 Sb.
Seznam referenčních skupin
 
číslo terapeutické skupiny
terapeutická skupina
číslo referenční skupiny
referenční skupina*)
léčivé látky v referenční skupině převažující
1
Léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu
1/2
léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, antagonisté H2 receptorů, parent.
A02BA01 cimetidin,
A02BA02 ranitidin,
A02BA03 famoridin
 
 
1/3
léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, inhibitory protonové pumpy, p.o.
A02BC01 omeprazol,
A02BC02 pantoprazol,
A02BC03 lansoprazol,
A02BC05 esomeprazol
 
 
1/4
léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, inhibitory protonové pumpy, parent.
A02BC01 omeprazol,
A02BC02 pantoprazol,
A02BC05 esomeprazol
2
Spasmolytika
2/1
spasmolytika, p.o.
A03AA04 mebeverin,
A03AB06 otilonium bromid,
A03AD02 drotaverin,
A03BB01 butylskopolamin
 
 
2/2
spasmolytika, parent.
A03AD01 papaverin,
A03AD02 drotaverin
3
Prokinetika
3/1
prokinetika, p.o.
A03FA01 metoklopramid,
A03FA03 domperidon,
A03FA itoprid
4
Antiemetika
4/1
antiemetika, setrony, p.o.
A04AA01 ondansetron,
A04AA02 granisetron
 
 
4/2
antiemetika, setrony, parent. a rekt. aplikace
A04AA01 ondansetron,
A04AA02 granisetron,
A04AA05 palonosetron
 
 
4/3
antiemetika, ostatní, p.o
R06AD03 thiethylperazin,
A04AD embramin
5
Léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění
5/1
léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění, kyselina aminosalicylová a jí látky podobné, p.o.
A07EC01 sulfasalazin,
A07EC02 mesalazin
6
Protiprůjmové m ikroorgan i srny
6/1
protiprůjmové mikroorganismy, p.o.
A07FA protiprůjmové mikroorganismy -
Escherichia coli,
A07FA01 organismy produkující kyselinu mléčnou,
A07FA02
Saccharomyces boulardi sicatus
7
Multienzymové přípravky
7/1
multienzymové přípravky, mikronizované lékové formy, p.o.
A09AA02 multienzymové přípravky - mikronizované lékové formy nad 20 000 U v jedné tabletě
8
Léčiva k terapii diabetů - insuliny
8/1
léčiva k terapii diabetů, insulin lidský - lahvičky, parent.
A10AB01 insulin lidský rychle působící,
A10AC01 insulin lidský středně dlouze působící
 
 
8/2
léčiva k terapii diabetů, insulin lidský - cartridge, analoga insulinů - lahvičky i cartridge, parent.
A10AB01 insulin lidský,
A10AB04 insulin lispro,
A10AB05 insulin aspart,
A10AB06 insulin glulisin,
A10AC01 insulin lidský,
A10AD01 insulin lidský,
A10AD04 insulin lispro,
A10AD05 insulin aspart,
 
 
8/3
léčiva k terapii diabetů, insuliny a analoga dlouze působící, parent.
AI 0AE04 insulin glargin,
A10AE05 insulin detemir