Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2020-2021. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 9. dubna 2020

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19):

Schváleno Poslaneckou sněmovnou 8. dubna 2020:

Schváleno Poslaneckou sněmovnou 7. dubna 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 6. dubna 2020:

Schváleno vládou 6. dubna 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ani mimořádným opatřením):

Ministerstvo zdravotnictví 3. dubna 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 2. dubna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 2. dubna 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 1. dubna 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 1. dubna 2020 (PDF):

Schváleno vládou 1. dubna 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ani mimořádným opatřením):

Ministerstvo průmyslu a obchodu 31. března 2020

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 31. března 2020:

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 31. března 2020:

Schváleno vládou 31. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ani mimořádným opatřením):

Ministerstvo zdravotnictví 30. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 30. března 2020:

Schváleno vládou 30. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ani mimořádným opatřením):

Ministerstvo zdravotnictví 29. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 27. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 27. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 26. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 26. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou 26. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů):

Ministerstvo zdravotnictví 25. března 2020 (PDF):

Ministerstvo zdravotnictví 24. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou a posláno do Poslanecké sněmovny 24. března 2020:

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 24. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 23. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 23. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou a posláno do Poslanecké sněmovny 23. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů):

Ministerstvo zdravotnictví 20. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 19. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 19. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou a posláno do Poslanecké sněmovny 19. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 18. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 18. března 2020 (PDF):

Ministerstvo zdravotnictví 17. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 17. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 16. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 16. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 16. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 15. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 14. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 13. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 12. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 10. března 2020 (PDF):

Ministerstvo zdravotnictví 9. března 2020 (PDF):

Související právní předpisy:

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 9. dubna 2020, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

10. - 16. dubna 2020 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

novelizované předpisy

pozbude platnosti

69/2020 Sb.; Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů 12.4.2020

Judikatura

 • 14/2020 Sb. rozh.; Přihlášený věřitel zásadně má jako vedlejší účastník řízení na straně popírajícího insolvenčního správce (žalobce či žalovaného) právní zájem na výsledku řízení ve sporu o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky jiného ...
 • 6/2020 Sb. rozh. tr.; Exekučním příkazem, kterým bylo obviněnému jako povinnému pozastaveno jeho řidičské oprávnění, a to na dobu do vymožení pohledávky oprávněného, nedochází k pozbytí tohoto oprávnění ve smyslu § 94a odst. 1 zákona č. ...
 • 3995/2020 Sb. NSS; I. Opatření předsedy soudu ukládající justiční stráži provádět kontrolu advokátů, soudních exekutorů a notářů při vstupu do budovy soudu (§ 7 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů) je tzv. ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

 • 14/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
 • 13/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
 • 12/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví
 • 11/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)
 • 10/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 8/2020 F.z.; Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.12.2018

1.1.2021

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.7.2019

1.6.2020

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

26.11.2019

1.1.2022

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.2.2020

1.5.2020

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2020

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2020

1.5.2020, 1.1.2021

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2020

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

24.4.2019

1.1.2021

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

1.1.2021

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2020

1.1.2021

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

3.3.2020

1.7.2020, 1.11.2020, 1.1.2021, 1.1.2022

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.1.2019

1.7.2020

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

12.3.2020

1.1.2022, 1.7.2023

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2020

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2020

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

15.2.2019

1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

24.4.2019

1.1.2021, 1.4.2021

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2019

1.1.2022

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.12.2019

1.6.2020, 1.1.2021

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.12.2019

1.6.2020

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2019

1.1.2022

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
14.4.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 8.4.2020
 1 EUR27,2 CZK (-0,01)
 1 USD25,02 CZK (+0,03)
 1 GBP30,93 CZK (+0,05)
 100 RUB33,13 CZK (+0,17)
 100 JPY22,98 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů