Velmi oblíbené je zpracování základních zákonů v tištěné podobě.

Nový občanský zákoník + zákon o obchodních korporacích

- aktuální úplné znění (NOZ od 1. července 2018 / ZOK od 14. ledna 2017)

Pozor! 1. července 2018 nabývá účinnosti největší novela nového občanského zákoníku! Všechny změny jsou v brožuře zapracovány!

Zákon o obchodních korporacích byl naposledy novelizován 14. ledna 2017.

Dva nové zásadní zákony pro Vás, Vaše zaměstnání i podnikání:

  1. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. přinesl zásadní změnu do práva ČRNahradil současný občanský zákoník vydaný v roce 1964, ale i další zákony. Zároveň se jedná o jeden z nejrozsáhlejších zákonů v ČR - má 3085 paragrafů (Od 1. 7. 2018 má 4 nové paragrafy).
  2. Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. je nástupcem obchodního zákoníku a 1. ledna 2014 ho definitivně nahradil!

Výhody zpracování aktuálního úplného znění:

  • Záruka naprosto shodného textu jako ve Sbírce zákonů!
  • Kvalitní tisk na běleném papíře
  • Pohodlné listování díky kroužkové vazbě - každý zákon zvlášť
  • Přehledný formát A4
  • Tištěná podoba zajišťuje příjemné prohlížení
  • Snadná orientace - lehce naleznete části, hlavy i skupiny paragrafů