Jak snadno zavést systém evidence smluv s jistotou legislativní správnosti bez vysokých nákladů na implementaci a právní poradenství?

  • Práce se smlouvami a dokumenty je rutina, která zatěžuje pracovníky, kteří by mohli svůj čas využít efektivněji jinde.
  • Kolik času zabere tisk, přenášení, proces schvalování každé smlouvy? Nehledě na riziko jejího ztracení.
  • Není možné si pamatovat obsah a detaily všech smluv, následné dohledávání pro ověření je pak časově velmi náročné.
  • Hlídání termínů daných smlouvami je náročné a riziko opomenutí s množstvím kontraktů prudce roste.
  • Do procesu schvalování a evidence smluv je zapojeno více osob, které je nutno kontrolovat, celý proces se navíc ještě komplikuje změnou osob na těchto klíčových pozicích.

Nabízíme Vám kompletní on-line systém pro management smluv, který umožňuje smlouvy nejenom ukládat, ale i řídit procesy ve firmě s nimi spojené. Propojení s archivem vzorových smluv navíc zaručuje správnost a aktuálnost při uzavírání nových smluv.

Myslíte, že by takový systém mohl pomoci i Vám a posunout firmu k větší efektivitě? 

Rádi Vám k tomu řekneme více - stačí vyplnit kontaktní formulář.