Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

30.12.2016

28.2.2017, 1.1.2018

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.1.2017

28.2.2017

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.10.2016

1.1.2018

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.12.2016

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2016

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.9.2016

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.1.2017

1.8.2017

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

19.9.2016

1.7.2017

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.7.2016

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.1.2017

1.9.2017

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2017

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.1.2017

1.2.2017

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.1.2017

1.2.2017

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

 

 

Fulsoft je komplexní on-line právní systém existující již 16 let. Spojením s odborným nakladatelstvím Verlag Dashöfer se nastartoval jeho rychlý rozvoj. Díky investicím do technologií a provázáním zákonů s literaturou si našel své místo u tisíců předplatitelů v České republice.

O kvalitě zpracování se můžete předvědčit na dokumentech přístupných zdarma či zdarma pro registrované uživatele.

Zdarma jsou přístupné také nejnovější předpisy ze Sbírky zákonů, nejnovější Finanční zpravodaj, judikát Ústavního soudu, judikát Nejvyššího správního soudu a judikát Nejvyššího soudu a nižších soudů - civilní a trestní

Přehled modulů

Výhody Fulsoftu

Aktualizace každý den

 • právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů naleznete zapracované nejpozději v den vydání
 • díky rychlému zapracování novel naleznete všechny zákony každý den v aktuálním úplném znění
 • průběžně jsou aktualizovány i další zdroje: vzory smluv i odborné články
 • v ceně předplatného je přidávání dokumentů ze všech obsažených zdroj

Provázanost dokumentů

 • u zákona snadno naleznete nejen podřazené i jinak související předpisy, ale i judikáty a případně vzory smluv, komentář či odborné články – navázáno na konkrétní paragraf zákona
 • hypertextovými odkazy jsou provázány všechny dokumenty

Uživatelské prostředí

 • zákazníci oceňují snadné ovládání bez pořádání školení a vysvětlování ovládacích prvků
 • inteligentní fulltextový vyhledávač si poradí nejen s přesným zadáním, ale nabídne i dokumenty, které souvisí s hledanou problematikou
 • moderní technologie umožňuje rychlé vyhledávání, řadu užitečných funkcí a možnost dalšího rozvoje
 • více než 50 000 dokumentů je přehledně uspořádáno

Kvalita textů

 • právní předpisy Sbírku zákonů a dalších zdrojů jsou na smluvním základě získávány v elektronické podobě a tím je zaručena 100 % shoda s tištěnými originály
 • novely jsou zapracovány do úplných znění a procházejí trojitou kontrolou
 • literatura (vzory smluv, odborné články i komentáře zákonů) pochází od renomovaných a často i roky prověřených autorů (viz seznam níže)

On-line podoba

 • nic neinstalujete a zbytečně nezatěžujete svůj počítač - stačí Vám dnes už běžné připojení k internetu
 • přihlašovat se můžete nejen na svém, ale i na jakémkoli jiném počítači a samozřejmě na notebooku, případně tabletu, čtečce, mobilu

Co naleznete ve Fulsoftu?

Právní systém obsahuje dokumenty z několika zdrojů. Mezi nimi se snadno zorientujete pomocí piktogramů.

Aktuální úplná znění všech zákonů

 • díky rychlému zapracování novel naleznete všechny zákony každý den v aktuálním úplném znění
 • k dispozici máte i znění minulá – k jakémukoli datu v minulosti a často i znění budoucí
 • poslední změny jsou zvýrazněny červeně, což připívá k lepší orientaci ve změnách

 Sbírka zákonů

- všechny zákony, vyhlášky, nařízení vlády... prostě vše, co bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů od roku 1945

- zdarma zpřístupňujeme vždy nejnovější předpisy Sbírky zákonů

 Judikatura

 • vše ze Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu
 • vše ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
 • vše (od roku 1960) ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu (obsahuje i judikaturu nižších obecných soudů)
 • o kvalitě zpracování se přesvědčte na nejnovějších judikátech Ústavního souduNejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu a nižších soudů - civilních trestních

 Literatura – vzory smluv

 • více než 1200 vzorů smluv ze všech oblastí (i podle nového občanského zákoníku)
 • samozřejmostí je jich ukládání na počítač a následná úprava
 • část je přístupná zdarma či zdarma pro registrované uživatele

 Literatura – odborné články a komentáře zákonů

 • více než 5000 odborných článků od zkušených autorů
 • komentář nového občanského zákoníku či obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 • část je přístupná zdarma či zdarma pro registrované uživatele

 Videovzdělávání

 • stovky hodin videoseminářů a on-line seminářů osvědčených lektorů
 • oproti klasickým seminářům mají výhodu, že se k seminářům můžete kdykoli vrátit a seminář kdykoli přerušit

 Mezinárodní smlouvy

 • kompletní Sbírka mezinárodních smluv
 • všechny mezinárodní smlouvy ze Sbírky zákonů
 • kvalitu zpracování si můžeze ověřit na nejnovějších předpisech ze Sbírky mezinárodních smluv

 Finanční zpravodaj

 • D-pokyny, účetní standardy i všechny další předpisy od roku 2000
 • zdarma si můžete prohlédnout nejnovější Finanční zpravodaj

Nejoblíbenější funkce po zobrazení dokumentu (dle zákazníků)

 • Procházení posledních změn v úplném znění zákona – i v rozsáhlých textech nalezne všechny změny
 • Vytváření a správa oblíbených dokumentů (ano, i v on-line verzi je možné mít své oblíbené)
 • Vyhledávání jen v zobrazeném dokumentu
 • Ukládání v PDF, ukládání ve Wordu

Důraz na nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník přinesl zásadní změnu do právního systému ČR. Fulsoft na tuto situaci zareagoval:

 • přidáním komentáře nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 • zapracováním převodových tabulek – díky nim snadno zjistíte, jaké je znění paragrafu, části, dílu... nového občanského zákoníku dnes a jak bylo to samé téma řešeno do 31. 12. 2013

Cena Fulsoftu

Cena je stanovena formou ročního předplatného (365 dní) a dle zvolených modulů se pohybuje v rozmezí 3 970 Kč až 9 970 Kč + DPH. 

Přehled modulů

Autoři literatury

Autorský kolektiv tvoří stovky autorů. Především advokáti, právníci a specialisté ze všech oblastí se zkušeností z praxe. Za všechny uvádíme vedoucí autorky komentáře nového občanského zákoníku a vzorů smluv: JUDr. Vladimíra Knoblochová (Advokátní kancelář DBK PARTNERS) a Mgr. Pavla Krejčí (Advokátní kancelář Červená, Krejčí a Konečná). Komentář zákona o obchodních korporacích zpracovala advokátní kancelář Rödl & Partner (Právnická firma roku v oboru daňového práva v letech 2012 až 2016) - vedoucí autor je JUDr. Petr Novotný, Ph.D.

 Nahoru