Zrušení zadávacího řízeníGarance

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Zrušení zadávacího řízení

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11
Zrušení zadávacího řízení

Mgr. Filip Červenka

Důvody zrušení zadávacího řízení

Jednou z možností ukončení zadávacího řízení je jeho zrušení zadavatelem podle § 127 ZZVZ. Důvody zrušení zadávacího řízení lze rozdělit na obligatorní, kdy zadavatel zadávací řízení zrušit musí (§ 127 odst. 1 ZZVZ) a fakultativní, kdy zadavatel zadávací řízení podle své úvahy zrušit může, ale nemusí (§ 127 odst. 2 ZZVZ). Zadavatel je však vždy svůj postup povinen náležitě odůvodnit v písemné zprávě.

Podle § 127 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen zadávací řízení zrušit, pokud po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. V řízení v

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru