Zjednodušený režimGarance

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Zjednodušený režim
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Zjednodušený režim

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11
Zjednodušený režim

Mgr. Filip Červenka

V zákoně o zadávání veřejných zakázek se kromě nadlimitního a podlimitního režimu rozlišuje i zjednodušený režim, a to v části páté ZZVZ, která obsahuje jeden samostatný § 129, kde je úprava zjednodušeného režimu obsažena. Ve zjednodušeném režimu se zadávají veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby, které jsou vymezeny v příloze č. 4 zákona, a to bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu (s výjimkou případů, kdy se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy zadavatel není povinen tento typ zakázky zadat v zadávacím řízení). Oproti předcházející právní úpravě se jedná o poměrně výraznou změnu, která byla učiněna na základě přezkumu dopadů a účinnosti právních

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru