Zdanění a pojistné z odměn členů orgánů a. s.Garance

28.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Zdanění a pojistné z odměn členů orgánů a. s.

28.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Zdanění a pojistné z odměn členů orgánů a. s.

Ing. Martin Děrgel

V této kapitole se budeme zabývat daní z příjmů a povinným pojistným na sociální a zdravotní pojištění z odměn členů statutárního orgánu akciové společnosti (tj. členů představenstva) a z odměn členů dalších orgánů těchto právnických osob (tj. zejména členů dozorčí rady). Půjde přitom obecně o odměny za práci těchto fyzických osob pro a. s. z titulu jejich členství nebo funkce. Nebudeme se tedy věnovat jiným druhům příjmů, které tyto osoby mohou pobírat od a. s., jako jsou podíly na zisku alias dividendy z jejich majetkové účasti (tj. z držby akcií), příjmy z podnikání, nájemné za věci pronajaté společnosti nebo úroky za

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru